Företaget
   Personal
   Kontaktuppgifter
Publikationsverksamhet

suomeksi

Cardia Invest Oy Ab är ett år 1997 grundat placerings- och konsultföretag. Enligt sin bolagsordning kan Cardia äga och besitta aktier, övriga värdepapper och fastigheter samt bedriva handel med dessa. Dessutom utövar bolaget konsultverksamhet i frågor rörande kapitalmarknaden.

Bolaget ägs till lika delar av Heidi Bengts och Tom Lindström, som bildar bolagets styrelse tillsammans med Kim Lindström. Kim Lindström verkar som styrelsens ordförande och Tom Lindström som verkställande direktör.

Cardia har ett 20-tal konsultkunder. Bland dem finns flera börsföretag, samfund och stiftelser. Bland annat Handelsbanken Corporate Finance, Kymmene Aktiebolags 100-årsstiftelse, Nordnet Bank och Veritasgruppens kapitalförvaltning har hört eller hör till bolagets offentliggjorda konsultkunder.

Cardia har också en relativt liten, men snabbt växande värdepappersportfölj, med vilken aktiv handel bedrivs. Placeringsverksamheten är inriktad på att utnyttja bolagets hemmaplansfavör och koncentreras därför på finska och svenska aktier.

Cardia Invest Oy Ab, Kavallvägen 29, 02700 Grankulla