Företaget
   Personal
   Kontaktuppgifter
Publikationsverksamhet

suomeksi

Publikationsverksamhet

Kim Lindström skriver regelbundet finskspråkiga kolumner i Arvopaperi och Kauppalehti samt svenskspråkiga kolumner i Hufvudstadsbladet. Dessutom förekommer Lindströms artiklar och intervjuer i många andra tidningar och tidskrifter.

Kim Lindströms succébok publicerades 4.10.2005. "Menesty osakesijoittajana" är en lättfattlig och praktisk handbok för personer som redan fattat intresse för aktiemarknaden. Boken behandlar bland annat marknadspsykologins roll och övriga centrala faktorer bakom framgångsrikt aktiesparande.

En månad efter bokens offentliggörande hade beslut fattats redan om en tredje upplaga av boken. Bokens totalupplaga på drygt 12 000 exemplar är numera slutsåld.

Kim Lindströms andra verk, "Vaurastu arvo-osakkeilla", publicerades 17.10.2007. I boken koncentrerar sig författaren på värdeplacerande (value investing), som enligt talrika akademiska undersökningar ger på lång sikt en klart högre avkastning än aktiesparande i genomsnitt. Många av världens mest framgångsrika placerare, med Warren Buffett i spetsen, är rena värdeplacerare. Bokens hela upplaga är slutsåld.

Kim och Tom Lindströms första gemensamma verk på 420 sidor, "Onnistu osakemarkkinoilla", publicerades 2.11.2011. Den nya boken har utvidgats avsevärt jämfört med de tidigare böckerna och temat i boken intar en mellanställning mellan de två tidigare verken. Verket behandlar flera placeringsstrategier: vad fungerar, vad fungerar inte. Huvudvikten är ändå vid värdeplacerande, eftersom dess principer är både lätta att förstå och lätta att förverkliga. Boken kan köpas från bland annat TalentumShop och från bokaffärer.

Cardia Invest Oy Ab, Kavallvägen 29, 02700 Grankulla