Företaget
   Personal
   Kontaktuppgifter
Publikationsverksamhet

suomeksi

Kim Lindström
styrelseordförande

Tel. +358-9-596 859
GSM +358-50-369 9695
E-post fornamn.efternamn@cardia.fi

Kim Lindström har tidigare bland annat verkat som verkställande direktör för börsbolaget Norvestia och som styrelseordförande i riskkapitalföretaget Norventures. Lindström har varit med om att grunda flera värdepappersföretag. Bland dessa var han verkställande direktör för Carnegie Asset Management Finland och för Föreningsbankens fondbolag. Han har också verkat som huvudägare och styrelseordförande i Fides Asset Management.

Vid sidan av sin huvudtjänst har han haft styrelseuppdrag i ett tiotal företag, varit en flitig skribent och föredragshållare i frågor rörande kapitalmarknaden från år 1969 samt bedrivit konsultverksamhet till förmån för börsbolag och placeringssamfund från början av 1970-talet. Utöver detta har han varit en aktiv privatplacerare från år 1968.


Tom Lindström
verkställande direktör

Tel. +358-50-384 6750
E-post fornamn.efternamn@cardia.fi

Tom Lindström har verkat som aktiv privatplacerare från början av 1990-talet.

Cardia Invest Oy Ab, Kavallvägen 29, 02700 Grankulla